SEO консултантски услуги

SEO консултантски услуги

Нашата агенция се специализира в SEO оптимизацията, като предлага и консултантски услуги. Ако искате да работим заедно – свържете се с нас. На тази страница ще откриете подробна информация за SEO консултантските услуги, с какво се отличават от услугата за оптимизация и какъв е процесът на работа.

Какво SEO консултантска услуга – бърз отговор:

При SEO консутлантските услуги, Вие работите с човек или компания, която анализира текущото състояние на сайата по технически параметри и съдържание. След това изготвя стратегия за конкретния бизнес, която се изпълнява от поръчителя на услугата, a целта е повишаване на трафика към Вашия сайт.

SEO оптимизацията е сложен и комплексен процес, който е изпълнен с несигурност и промени в алгоритмите на търсачките. Това е комбинирано с редица технически предизвикателства. Именно тук е ролята на SEO консултантите.

Сигурно възникват въпроси – какво точно правят SEO консултантите и как се работи с такива. Ще се опитаме да Ви обясним подробно.

Какво представляват SEO консултантските услуги?

SEO консултантантите са фирми или лица, които са специалисти в оптимизирането за търсачки и мога да бъдат наети, за да Ви подомгнат да подобрите органичния си трафик. Тяхната задача е да идентифицират различни On-Page, Off-Page и технически аспекти на SEO оптимизацията за конкретен сайт и да направят план и прекоръки за повишаване на трафика, а това да доведе до увеличение на продажбите. С други думи, консултантите анализират и идентифицират проблеми и възможности, след което съставят план за действие.

Разлики между SEO услуги и SEO консултиране

Вие можете да наемете агенция, която да извършва цялата работа – от одита и съставянето на план и стратегия до извършване на оперативни задачи – създаване на съдържание, оптимизиране на вече съществуващо, изграждане на обратни връзки (backlinks) и други.

Освновните разлики са следните:

 • При SEO консултирането, Вие получавате одит, план за действие и препоръки, които Вие или Вашият екип извършвате на оперативно ниво;
 • При SEO услугите е включено оперативно извършване на всички подобрения, включително и създаването на съдържание.

Ако вие имате служител, който има желание да се учи, има свободно време и е дисциплиниран, може да пише текстове и е технически грамотен (може да следва план изработен от експерти, без да се отклонява), то тогава консултирането е за предпочитане за Вашия бизнес. Ако не разполагате с такъв човек и нямате възможност или желание да отделите цяла позиция, то тогава най-логично е да изберете цялостни SEO услуги.

Много компании избягват да правят само консултиране, защото това крие своите рискове – компаниите получават план и стратегия, които следват и прекратяват отношение с консултантите. В тази ситуация страдат и двете страни, защото от една страна алгоритмите са динамични и се променят, а рискът да сгрешат е голям и бизнесите не могат да се адаптират, а от друга страна, агенциите не могат да запазят своите клиенти. Съществува и рискат настоящият им експерт да ги напусне и времето за намиране на нов човек за позицията да бъде по-голямо от срока на валидност на дадена стратегия.

Тук е важно да се разбере, че SEO оптимизацията не е еднократно действие, а процес, който изисква експертиза, опитност и адаптивност. Този процес има своя последователност на действие.

Етапи на SEO консултирането

За да придобиете още по-добра представа за процеса при работа с доставчик на SEO консултантски услуги, ще опишем трите основни стъпки: 

Одит на сайта

Едно от най-важните действия във всяка SEO стратегия е одитът на уебсайта. SEO консултантите извършват преглед на Вашия уебсайт и оценяват неговата ефективност. Всеки сайт се нуждае от одит, за да се установи от какво има нужда и какви са потенциалните възможности.

Някои от основните области, които се обхващат от SEO одита, включват:

 • техническо състояние на сайта;
 • проблеми с дизайна на сайта;
 • обхождане и индексиране на сайта от търсачките;
 • идентифициране на ключови думи;
 • On-page SEO състояние;
 • Off-page фактори.

Одит на сайта се извършва както ръчно, така и чрез инструменти. Съществуват такива, които са безплатни и са собственост на Google – Google Search Console и Google Analytics. Има и средства, които могат да ни предоставят много по-задълбочена информация, както и ни помагат да проследим резултатите във времето.

Такъв инструмент например е Screaming Frog. Той все пак изисква техническа грамотност и компетенция и не се препоръчва за хора без никакви познания. Основният им продукт е на стойност 239 евро на година, което го прави един от най-евтините. Други популярни инструменти, които имат по-благоприятен интерфейс, са Semrush, Ahrefs, Serpstat. Цените им варират от 100 долара, до 1000 на месец.

Ако сте собственик на бизнес и искате да използвате тези инструменти – със сигурност това ще Ви коства огромна сума. Предимството на SEO консултантите е, че разполагат с тях и ги използват за много клиенти едновременно. След извършване на одит на сайта се пристъпва към изготване стратегия.

SEO стратегия и напътствия

SEO консултантските услуги включват изготвяне на стратегия на базата на извършения одит. Традиционно тя включва:

 • напътствия за техническа оптимизация;
 • напътствия за структурна оптимизация;
 • ръководство за оптимизиране на съществуващо съдържание;
 • ръководство за създаване на ново съдържание за таргетиране на ключови думи;
 • план за изграждане на обратни връзки (backlinks); 
 • допълнителни препоръки.

След като получите своята стратегия, можете да пристъпите към нейното изпълнение. 

Мониторинг

Важна част от ангажиментите на консултантите е да осъществяват анализ върху постигнато. Имайте предвид, че не следва да очаквате мигновени резултати, защото Google не отчита всяка промяна на мига. Дори най-малкият детайл може да отнеме на търсачката от няколко дни до няколко месеца (в редки случаи), за да научи за промяната.

Консултантите следва да Ви изпращат периодични отчети за резултатите и подобренията, заедно със синтезиран анализ на постигнатите подобрения.

Как да идентифицирате подходящ SEO консултант

Предвид наличието на много компании на пазара за дигитални услуги, човек може трудно да се ориентира. Изборът на подходящ доставчик на този продукт е рискова задача и никога нямате гаранция. Ето някои съвети от нас:

Избягвайте лица и компании, които „гарантират“ позиции. Това е потвърдено от самата компания Google в своята официална документация. Потвърждава се и от думите на Джон Мюлър (Search Advocate на Google) в началото на 2024, който в прав текст казва: „Никой не може да Ви гарантира дадена позиция“. Поинтересувайте се от предходен опит на лицето и компанията. Опитът е най-добрият учител в SEO индустрията.

Важно е агенцията или консултантът, с когото работите, да притежава добри умения за комуникация. Неговата цел не е да Ви превърне в експерт по темата, но е редно да разбирате най-малко поне бегло с какво се занимава и защо се предприемат тези стъпки. Получаването на редовни актуализации е от решаващо значение, както и достъпността на езика. Ако имате нужда от SEO консултантски услуги, не се колебайте да се свържете с нас!

Направете заявка!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Вашите имена